Konvertering UniEconomy til PowerOffice Go

Standard eksport av data fra UniEconomy.

Data sendes på epost til team@emonkey.no med kundens orgnr som emne

Standard for beskrivelse er konvertering av bevegelse 2022 og 2023

Ikke endre filenavn etter eksport fra UniEcomomy


Saldobalanse

Husk endre år til 2022

Filenavn blir - exportJournalEntryLine.....xlxs


Hovedbok

Husk eksport for 2022 OG 2023

(obs eksport per prosjekt også når kunden ikke bruker prosjekt)

filenavn blir - Report (2022).xls og Report (2023).xls (navn må endres etter eksport fra UniEconomy!)

husk a ta ut rapport både for 2022 og rapport for 2023 og endre filenavn!

Åpne Poster

Husk :samme rutine for kunder og leverandører åpne poster

navn på fil blir - Åpne poster kunde......xlsx og Åpne poster leverandører.....xlsx

HUSK samme rutine for kunde og leverandør åpne poster


Masterdata

Alle master data blir eksportert fra Importsentral


KONTOPLAN:KUNDER (samme rutine for Leverandører):


Send alle eksportere filer for denne klienten samlet til team@emonkey.no med orgnr som emne.

Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss