Nettsalg - bokføringsregler

Reglene rundt nettsalg og dokumentasjon er uklare. Det er ikke særlige regler i bokføringsloven/bokføringsforskriften for netthandel, bortsett fra at det presiseres at reglene om kontantsalg ikke gjelder. Det vil da si at man må føre hvert salg mot en egen kundereskontro. Utstedte fakturer skal i utgangspunktet reskontroføres. Dette gjelder utvilsomt ved forskuddsbetaling og kredittsalg (se definisjon 1 og 4 under). Ved internettsalg og oppkrav med tilfeldige kjøp og salg, er konklusjonen usikker. Det oppstår ingen mellomværender mellom kjøper og selger, noe som tilsier at fakturaene ikke kreves reskontroført annet enn i de unntaksvise tilfellene som gjelder for andre kontante salg. 

"Tilfeldige kjøp og salg kan spesifiseres på henholdsvis felles leverandørkonto og felles kundekonto med relevante identifikasjonskoder slik at opplysningenplikten ivaretas" ihht bokføringsforskriften. Det vil være plikt til å kunne gi kundeinformasjon på forespørsel slik at felles kundereskontro kan avstemmes mot hovedbok.

Dersom vederlaget er på mer enn kr. 40 000,- eller salget skjer til B2B og varen benyttes som innsatsfaktor i vare- eller tjenesteleveranse, skal både fakturakrav og reskontroføring opprettholdes

Vi ønsker å være en samarbeidspartner som bistår med å effektivisere prosessene rundt nettsalg samtidig som vi ønsker å opprettholde reglene rundt bokføring ihht. det norske regelverket. 

Vi sender nettsalg direkte til ditt regnskapssystem på følgende måte:

Alle nettsalg som går under definisjonen tilfeldige kjøp og salg (se definisjon 2 og 3 under) vil automatisk bli ført i regnskapet mot en felles samlereskontro pr betalingsløsning. Det vil si at dersom dere bruker både Klarna og Dintero så opprettes det to ulike kundereskontroer i regnskapssystemet deres. Dette oppettes i regnskapssystemet av dere i forbindelse med oppsett av ny løsning. Ettersom det vil være plikt til å gi kundeinformasjon på forespørsel, vil bilaget ha en referanse med  kundens e-post og ordrenummer fra nettbutikken i kommentarfeltet. Det vil bli laget et bilag pr. salg i nettbutikken. Dersom dere ønsker en annen løsning enn dette, må oppsettet tilpasses etter spesifikasjoner vi lagrer i samarbeid med dere. Ta kontakt for mer info. 

Definisjoner av netthandel som ikke er kontantsalg:
Netthandel som ikke er kontantsalg, omfatter etter dette fire forskjellige tilfeller:
  1. Netthandel med forskuddsbetaling fra kunden - skal behandler som ordinær omsetning med fakturering og reskontroføring
  2. Netthandel med tilfeldig kjøp og salg  -  kan spesifiseres på felles reskontro 
  3. Netthandel med oppkrav - kan spesifiseres på felles reskontro 
  4. Netthandel med kreditt til kunden - skal behandler som ordinær omsetning med fakturering og reskontroføring
For nærmere informasjon vises det til artikkel i Regnskap Norge 15.03.2022
Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss