Opprette API nøkkel i Xledger

  • Logg inn som administrator i din xLedger løsning 
  • Gå til denne linken; https://xledger.net/f/api-tokens (demo miljø ;https://demo.xledger.net/f/api-tokens)
  • Trykk «Generate new token»
  • Oppgi «Token description», feks Emonkey
  • Marker på «Read» and «Write» for Accounts payable, Accounts receivable, Common og General Ledger
  • Trykk «Generate token»
  • Nå opprettes  en Api nøkkel. Send den til din emonkey kontant person
Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss