Export 24SO for konvertering til PowerOffice Go

Opprett mappe på filområde med kundens orgnr som navn:

Ta ut IB


Set dato på 01/01/’første regnskapsår som skal konverteres’ tom 31/12/’første regnskapsår som skal konverteres’ oppdaterer og send til csv

Lagre filen under kundemappe (orgnr) med navn Saldobalanse.csv

Ta ut hovedbok


Set filter på 01/01/’første regnskapsår som skal konverteres’ tom dagens dato, oppdater og eksporter til CSV


Lag filen i kundemappe med navn : hovedbok.csv

Åpne poster kunder:


Velg kun åpne poster (helt nederst. Ikke på skjermbildet), fra dato langt tilbake i tid , og til konverteringsdato


Eksporter til csv og lagre som kundereskontro.csv

Eksporter til CSV.

Åpne poster Leverandører:


Samme routine som for kunder, men velg Leverandørreskontro

Lagre filen som leverandørreskontro.csv

Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss