Eksport fra Duett til POGO

Eksport fra Duett til POGO

Logg på med bruker som har rettigheter til å ta ut alle hovedbokstranssaksjoner

  1. Meny – Rapporter

Velg Regnskap og Årsoppgjør

Velg Hovedbok

Velg et år om gangen

Trykk på første konto slik at denne ekspanderer, da får du alle bilagslinjer på konto.

1 - Slett kontonummer valget

2 - Utvid alle nivåer

3 - Kryss vekk konto

Merk at alle år har «Inngående balanse» men dette benyttes kun i oppstartsåret.

Eksporter ut via Excel Iconet.

Import til POGO

Poweroffice har da satt Konverteringsdato til : Januar, 2012

I dette eksemplet er oppstartsår 2012 (første år i Duett)

Da vil en få to filer fra eMonkey for 2012

1 – IB 2012                                          - IB_2012.csv

2 – Hovedbokstransaskjoner      - journal_881023822_2012_aggregert.csv

Aggregert pr. periode/konto/avd/prosjekt.

Test alltid import i en demoklient først

Det oppstår noen ganger avvik i perioder og da vil ikke POGO importer. Se i filen og du finner f.eks 11 øre diff – legg da en ekstra linje inn i Excel filen på 7740 ørediff

Kan oppstå feil på Tap på krav at det står 1= 25% ing mva i kontoplan, men import står 0 i mva kode og da stopper import – gå inn på kontoplanen og velg 0 i mva kode på konto Tap på krav (kundefordringer)

F.eks på feilmeldinger:

Sjekk balanse og resultat

Viktig at en sjekker ved første år at balanse og resultat stemmer!

Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss