Stripe - PowerOffice Go

Stripe - PowerOffice Go


Integrasjon mellom Stripe og Poweroffice over bilag til Hovedbok for hver payout fra Stripe.

Bokfører som Manuelt Bilag med følgende info 👀

  1. Utbetalt beløp til oppgitt konto for Hovedbokskonto utbetalinger fra Stripe
  2. Transaksjoner og returer fra Stripe (en bilagslinje per transaksjon) til Hovedbokskonto eller kundenr transaksjoner Stripe. (kan være balansekonto, kundenummer eller eventuelt inntektskonto (så lenge det er kun 1 mva sats og regnskapsfører bekrefter oppsettet)
  3. Gebyrer på transaksjoner og retur fra Stripe (en bilagslinje per transaksjon) til Hovedbokskonto Gebyrer Stripe
  4. Stripe gebyrer ikke relatert til transaksjoner til Hovedbokskonto Gebyrer Stripe

Hver bilagslinje blir ført med utbetalingsdato som bilagsdato, samt referanse til Stripe transaksjons referanse (track and trace) 👍


Utbetalingsreferanse blir brukt som unik nummer for å unngå duplikat overføringer. Det blir ikke lastet opp bilagsdokumentasjon


✨ Bestill her : Stripe Bestilling


Ta kontakt med oss for mer avanserte muligheter med Stripe


Husk : Automatisert er effektivisert ✅

Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss