Rettssjekk

BAKGRUNN

Tjenesten Rettssjekk ble lansert i det norske markedet i august 2018. Data brukes i dag av tunge aktører innen Telekom, Energi, Bank, Finans, Forsikring, Media, Detaljhandel, Transport og Logistikk, og en rekke andre bransjer.

Kort fortalt henter Rettssjekk informasjon om rettssaker/rettsmøter fra alle norske domstoler, bearbeider den, og videresender den til våre kunder. Eksempel på slik informasjon er varsel om at en bedrift er i ferd med å bli slått konkurs.

Målet med automatisering er å gjøre Rettssjekk enkelt og billig tilgjengelig for alle kunder som har online Regnskap eller CRM system. Prisen for Rettssjekk starter fra 275 kroner per måned.


HVEM PASSER TJENESTE TIL

Tjenesten passer for alle som bruker et online Regnskap eller CRM system.


"Det er interessant for meg å få vite om noen av mine kunder med stor sannsynlighet vil gå konkurs i løpet av de neste 1 – 8 ukene"

FORDELER VED BRUK AV RETTSSJEKK

VERDISIKRING

Rettssjekk er med å redusere risiko for økonomisk tap når en kunde går konkurs, og sikrer mot å inngå kundeforhold med bedrifter som med høy sannsynlighet går konkurs i nær fremtid.


OVERVÅKING

Vi følger med på alle dine kunder hver 4. time og sjekker om det har kommet krav om at noen av dem slås konkurs. Dersom domstolene har mottatt et slikt krav varsler vi deg umiddelbart på e-post. Så lenge du ikke hører noe fra Rettssjekk så vet du at kundene dine ikke er på umiddelbar vei mot konkurs.


OM RETTSSJEKK

DETTE HJELPER INTEGRASJONEN MED

Integrasjonen gjør det mulig å forutse konkurser blant egne kunder inntil 2 måneder frem i tid. Dette er mulig fordi alle begjæringer om konkurs(krav om at en bedrift blir slått konkurs) er offentlig informasjon. Når en rekvirent(den som krever at en bedrift blir slått konkurs) sender inn en begjæring om konkurs til domstolen, fanger vi dette opp og varsler relevante kunder om dette. Alle konkurser som blir åpnet i Norge har en rettskraftig beslutning bak seg fra tingretten. For brukere av automatisering betyr dette at risiko for økonomisk tap reduseres betraktelig når en kunde går konkurs.


HVA ER SANNSYNLIGHETEN FOR KONKURS

Alle konkurser som blir åpnet i Norge har en rettskraftig beslutning bak seg fra tingretten, men ikke alle konkursbegjæringer ender med konkurs. Det finnes i hovedsak tre typer konkurser i Norge. Figuren under viser sannsynligheten for konkurs basert på hvem kravet om konkurs kommer ifra.

Stats

DET OFFENTLIGE ER DEN STØRSTE

Statistikk over hvem som begjærer bedrifter konkurs i Norge viser at det offentlige er den absolutt største rekvirenten. Grafen over viser også at det er høyest sannsynlighet for at en bedrift blir slått konkurs når kravet kommer fra et offentlig initiativ. Denne kombinasjonen gjør at det totalt sett er høy risiko for konkurs når et krav først foreligger.


GRUNNLAG OG KILDE

Informasjonen i tjenesten Rettssjekk er bearbeidet og sammenstilt av Pulse AS under lisens fra Domstoladministrasjonen, datert 2.juli 2019


Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss