Nets - Teller

Nets filer hentes automatisk fra SFTP server hos Nets og transaksjoner, gebyrer og utbetaling føres direkte i regnskapssystemet. 

Dette krever at bruker bestiller oppsett av SFTP utlevering av settlement files i XML,CSV of PDF format (daglig/ukentlig/månedlig) fra Nets.

Hvordan bestille tilgang til sftp fra Teller/Nets: Dette gjøres via epost adresse : settlement-no@nets.eu - eller via denne linken : https://www.nets.eu/dk-da/spforms-popups/Pages/NO-SFTP.aspx?IsDlg=1


Vi anbefaler daglige filer. Minst trenger vi csv og XML format


Når oppsettet er klart, får  dere følgende info som sendes til din kontaktperson hos Emonkey

  • Brukernavn
  • Passord 
  • IP adresse til SFTP

Bilagsdato på månedlige eller ukentlige filer er per default satt til dag filen blir lagt ut. (dagens dato). På daglige filer er dato satt til utbetalingsdato slik at dette samsvarer med bankavstemmingen.

Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss