Automatisk postering av oppgjørsfiler til PowerOffice GO

Bruker du i dag tid på å bokføre manuelle oppgjør? Emonkey hjelper ditt byrå med å sette opp automatikk på bokføring av transaksjoner mot de aller fleste betalingsløsninger.

Emonkey har utarbeidet en integrasjonsløsning som gjør at alle transaksjoner fra oppgjørsskjema blir bokført direkte i kunden sitt regnskapssystem. Det vil si at du slipper å hente ut og laste ned oppgjørsskjema og eller vente på at kunden skal sende deg dette. Du slipper også den manuelle bokføring av hovedbokskonto for utbetaling, gebyrer og transaksjonen. I samarbeid med dere setter vi opp hvilke konti utbetalinger, gebyrer og transaksjoner skal føres på. Du sparer med dette tid på selve bokføringen, regnskapet blir forløpende ajour og du reduserer risikoen for feil.  Alt dette skjer automatisk med Emonkey Byrå.

Emonkey Byrå leverer en transaksjonsbasert plattform til ditt byrå helt uten oppstartskostnader. På denne måten kan dere lage gode prismodeller med økt lønnsomhet både for ditt byrå og din kunde!

Kontakt oss | eMonkey

Var denne artikkelen nyttig? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Har du flere spørsmål? Kontakt oss Kontakt oss